VAFI: Bộ Công Thương vẫn bảo vệ cái sai!

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Chủ tịch VAFI - cho biết: “Kịch bản này đã được báo trước, Bộ Công Thương vẫn bảo vệ cái sai. VAFI đã đưa ra 3 cơ sở pháp lý vững chắc để nói là Bộ Công Thương sai Luật Doanh nghiệp, 1 cơ sở pháp lý nói sai Luật Phòng chống tham nhũng. Việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải về Cục Xúc tiến thương mại, điều động về Sabeco là sai rõ ràng nhưng họ bảo không sai”.

“Cách trả lời của bà Thoa có thể nói theo tình cảm, theo cá nhân được, nhưng nhân danh Bộ Công Thương, nhân danh cơ quan nhà nước nói sự vụ trái pháp luật là đúng pháp luật thì không thể chấp nhận chuyện đó được” - ông Hải nói.

Cụ thể, theo ông Hải, cả ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch Sabeco, nguyên thư ký cho ông Vũ Huy Hoàng - và Vũ Quang Hải đều được bầu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp 2014 đã nhấn mạnh 7 vấn đề phải được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, ông Nguyễn Hải cho rằng “Điều này là hoàn toàn sai luật” và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT không theo thể thức mà Luật Doanh nghiệp đề ra thì sẽ không có giá trị pháp lý…

“Thực chất vẫn là bố bổ nhiệm con”

Về vấn đề này, luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty luật Basico, thành viên Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư - cho biết, việc bầu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hay biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là việc riêng của doanh nghiệp (DN) chủ động. Nếu có sai sót thì đây cũng là sai của DN chứ không phải lỗi của Bộ Công Thương. Theo đó có hai khả năng xảy ra tùy theo điều lệ của DN, vấn đề là chúng ta phải biết được điều lệ được quy định như thế nào mới có thể 
kết luận. Ông Đức dẫn chứng, Điều 143.2 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty… d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát…”. “Như vậy, nếu như điều lệ không có quy định khác thì DN đã trái luật” - ông Đức khẳng định.

Bình luận về câu chuyện bổ nhiệm của Bộ Công Thương, ông Đức cho rằng, việc Sabeco bầu ông Vũ Quang Hải - con trai của Bộ trưởng Bộ Công Thương (vào thời điểm bầu) - làm thành viên hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc là không phạm luật. Tuy nhiên, sai phạm trong trường hợp này lại nằm ở phía người không có quyền bổ nhiệm. Thực chất vẫn là bố bổ nhiệm con. Về lý, ông Đức cho biết, Sabeco không phải là một cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, mà là một công ty cổ phần có tư cách pháp nhân độc lập. Vì vậy, bộ này chỉ có thẩm quyền can thiệp vào Sabeco thông qua vai trò của người quản lý vốn cổ phần, tức vai trò của một cổ đông sở hữu vốn chi phối của Cty. Tức là Bộ Công Thương chỉ có quyền “điều động” nhân sự của bộ đến làm việc gì đó hoặc “nhận công tác” tại một đơn vị trực thuộc. Còn đối với trường hợp này, ông Hải chỉ có thể trở thành người quản lý và người lao động của công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Sabeco bầu, bổ nhiệm và ký hợp đồng lao động. Bộ không có quyền điều động một người lao động (không còn là công chức sau thời điểm rời khỏi bộ) đến “nhận công tác” tại bất cứ một DN nào. Bộ Công Thương chỉ có quyền đề cử người đại diện quản lý vốn cổ phần của Nhà nước tham gia ứng cử thành viên hội đồng quản trị, không thể đề cử một người “dưng” vào một chức danh quản lý của doanh nghiệp.

Trước cái sai mà Bộ Công Thương không thừa nhận, VAFI cho biết sẽ hoàn thành văn bản gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ KHĐT. “Bộ KHĐT là nơi soạn thảo Luật Doanh nghiệp, giám sát việc thực hiện Luật Doanh nghiệp để bộ này đưa phán xét việc bổ nhiệm có đúng Luật Doanh nghiệp hay không. Còn Thanh tra Chính phủ là cơ quan soạn thảo Luật Phòng chống tham nhũng, để cơ quan này nhận xét việc bổ nhiệm ông Hải có vụ lợi hay không? Để hai cơ quan đưa ra nhận xét thì sẽ khách quan hơn là Bộ Công Thương nhận xét” - ông Hải khẳng định.