Ngày 6.6, ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết, sau buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ngày 5.6, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 2378 kiến nghị việc miễn, giảm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện qua trạm BOT Quảng Trị (Km763+800/QL1).

Theo văn bản này, tỉnh Quảng Trị kiến nghị giảm 50% giá vé qua trạm BOT Quảng Trị đối với tất cả các phương tiện cơ giới của người dân có hộ khẩu thường trú, các tổ chức doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn Quảng Trị. Bên cạnh đó, với các phương tiện của cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở của Quảng Trị và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh khi qua trạm BOT được kiến nghị giảm 100% giá vé.

Lý do địa phương kiến nghị miễn giảm phí qua trạm thu phí BOT bởi từ khi trạm BOT Quảng Trị đi vào hoạt động, người dân trên địa bàn tỉnh có nhiều ý kiến phản ánh sự bất cập về vị trí đặt trạm. Bên cạnh đó, mức thu giá dịch vụ và chính sách, cơ chế miễn, giảm cho người dân địa phương được nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được cơ quan chức năng liên quan và nhà đầu tư xem xét giải quyết.

"Vì vậy, chúng tôi mạnh dạn đề xuất miễn và giảm giá thu phí nêu trên, còn được chấp thuận hay không phụ thuộc vào Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam" - ông Nguyễn Quân Chính nói.