Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long tặng quà các đơn vị sản xuất tham gia xuất ban tân than đầu tiên ngày mùng 1 Tết

 

Con tàu PACIFIC nhận 28.400 tấn than cám số 6A theo hợp đồng tiêu thụ đi thị trường nội địa. Theo đơn vị Kho vận và Cảng Cẩm Phả, năm 2016, tổng số than tiêu thụ qua cảng đạt gần hơn 26 triệu tấn, trong đó than xuất khẩu đạt hơn 530 nghìn tấn và than nội địa đạt gần 26 triệu tấn; than nhập khẩu đạt 919 nghìn tấn; doanh thu đạt hơn 37 nghìn tỷ đồng. Năm 2016, Cty đã bố trí sắp xếp cho 900 lượt tàu và 1.900 đoàn sà lan, phương tiện nhỏ vào cảng làm hàng an toàn. Bươc sang năm 2017, qua gần 1 tháng, đơn vị này đã tiêu thụ được 1,6 triệu tấn than, trong đó xuất khẩu đạt 30 nghìn tấn; tiêu thụ nội địa đạt 1.570 tấn... Năm nay, Kho vận và Cảng Cẩm Phả đạt quyết tâm tiêu thụ hơn hơn 25 triệu tấn than, trong đó xuất khẩu đạt hơn 1 triệu tấn.
Việc rót những tấn than đầu tiên hàng năm vào mùng 1 Tết có ý nghĩa quan trọng, báo hiệu một năm tiêu thụ gặp nhiều thuận lợi, may mắn cho Tập đoàn TKV.

Tàu PACIFIC nhận trên 28.000 tấn than cấm tiêu thụ nội địa