Ngày 31.6, ông Trần Tiến Anh - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy nông Đồng Cam, cho biết, trong suốt 2 tuần qua, mực nước đập đầu mối Đồng Cam mỗi ngày có từ 7-8 giờ âm dưới tràn từ 0,2-0,45 mét; 3 đập Hà Yến, Đồng Khô, Tam Giang (huyện Tuy An) đều âm dưới tràn 0,5m.

Thực trạng này khiến cho hơn 4.000 ha trong số 17.000ha lúa hè thu thuộc khu vực tưới của hệ thống thủy nông Đồng Cam đang bị khô hạn nặng, tập trung chủ yếu ở Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc, Phú Lâm, Hòa Thành Đông và huyện Tuy An.

Hiện Công ty đang huy động 20 máy bơm công suất 1.000m3/h; 8 máy D15; các địa phương đào dã chiến 24 giếng khoan đặt máy D15, và sử dụng 20 máy bơm từ các kênh tiêu, ao, sông Tam Giang để bơm nước đưa lên đồng ruộng cứu lúa.