-          Thưa ông, đầu năm 2016, EVN đã báo lỗ gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên doanh thu của Tập đoàn thì lại tăng đáng kể. Tại sao lại có nghịch lý như thế?

-      Ông Đinh Quang Tri: Theo quy định của Chính phủ, EVN đã thực hiện công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của công ty mẹ EVN, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong báo cáo tài chính công ty mẹ EVN, công ty mẹ EVN 6 tháng đầu năm lãi 115 tỉ đồng. Báo cáo hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt nam bao gồm Công ty mẹ EVN và 9 Tổng Công ty con bao gồm 3 Tổng Công ty phát điện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và 5 Tổng Công ty điện lực miền cho thấy lỗ hơn 700 tỉ.

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến 6 tháng đầu năm Báo cáo hợp nhất của EVN bị lỗ. Thứ nhất, là do 6 tháng đầu năm là mùa khô, EVN phải phát tăng và mua tăng các nguồn điện chạy dầu cũng như than, khí. Thủy điện phát sản lượng thấp nên chi phí giá thành sản xuất điện 6 tháng đầu năm tăng lên. Thứ 2 là chênh lệch tỷ giá 6 tháng đầu năm phát sinh hơn 6 nghìn tỷ làm cho lỗ tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của EVN bị lỗ hơn 700 tỷ. Lỗ này tập trung chủ yếu ở các Tổng Công ty phát điện. Khi giá điện theo quy định của Thông tư 56 chỉ được điều chỉnh theo tỷ giá khi cuối năm quyết toán thì Bộ Công Thương sẽ xem xét và điều chỉnh, cho nên lỗ này tập trung chủ yếu ở các tổng công ty phát điện. Ước tính trong 9 tháng đầu năm nay, Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãi hơn 1 nghìn tỷ, hợp nhất của Tập đoàn sẽ cao hơn con số đó, cho thấy tình hình tài chính 9 tháng khả quan hơn do Quý 3 sản lượng thủy điện tốt nên đã giảm phát dầu cũng như giảm mua điện các nhà máy có giá bán điện cao. EVN cũng tự sản xuất điện từ các nhà máy Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu cao hơn so với dự kiến, cho nên 9 tháng đầu năm chúng tôi đã có lãi khoảng hơn 1 nghìn tỷ.

-          Như vậy chênh lệch tỷ giá khiến Tập đoàn chịu lỗ nặng hơn?

-    Ông Đinh Quang Tri: Từ đầu năm đến nay chênh lệch tỷ giá tăng lên khoảng hơn 6 nghìn tỷ. Theo quy định của Bộ Tài chính sẽ hạch toán vào trong chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) của kỳ hạch toán, tức là theo báo cáo quý thì toàn bộ chênh lệch lỗ đó phải đưa vào trong chi phí SXKD điện.

-          Người dân lo ngại là liệu thua lỗ của EVN như vậy có khiến giá điện sẽ tăng từ nay đến cuối năm không?

-   Ông Đinh Quang Tri: Lỗ 6 tháng đầu năm là lỗ hạch toán của nửa năm. Khi báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 chúng tôi ước tính năm 2016 Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ lãi từ 650 – 700 tỷ đồng và toàn bộ Tập đoàn sẽ lãi khoảng từ 2-3 nghìn tỷ. Tôi cho rằng tài chính của EVN không ảnh hưởng gì và đến nay các chỉ số tài chính của EVN đang rất tốt và chúng tôi đã tái cơ cấu lại các khoản vay cũng như thoái vốn toàn bộ theo quyết định 1782 của Thủ tướng CP. EVN đã hoàn thành thoái vốn theo chỉ đạo của Chính phủ trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, chúng tôi đã thu về hơn 2 nghìn tỷ đồng và dùng số tiền đó đầu tư vào các dự án điện, vì vậy báo cáo tài chính của EVN hiện nay tương đối tốt.

- Xin cảm ơn ông.