>> Việc HĐQT FPT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh: “Thắng lợi” của ông Trương Đình Anh?
>> Ông Trương Đình Anh: Không "theo lao" dù lao bằng vàng
>> CEO Trương Đình Anh: “Đâm lao theo lao” hay “quy ẩn”?
>> "Nốt giáng" của ông Trương Đình Anh?

Theo thông báo gửi báo chí của FPT, lý do ông Trương Đình Anh nêu trong đơn xin từ nhiệm là vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và HĐQT.

Dẫu vậy, "HĐQT FPT đánh giá ông Trương Đình Anh là một lãnh đạo giỏi, có nhiều cống hiến cho tập đoàn và việc ông Đình Anh xin từ nhiệm là đáng tiếc" - bản tin của FPT cho biết.

Cũng theo thông báo của FPT, ông Trương Đình Anh sẽ tiếp tục là thành viên HĐQT FPT và Hội đồng sáng lập FPT. Ở các công ty thành viên như FPT Retail, FPT Telecom, FPT Online, ông Trương Đình Anh vẫn là thành viên HĐQT và cố vấn cấp cao.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) FPT Trương Gia Bình sẽ tạm kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 26.9, cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT - dự kiến diễn ra vào đầu năm 2013, phê chuẩn chính thức.

Ông Trương Gia Bình là sáng lập viên FPT, Chủ tịch HĐQT và giữ chức Tổng Giám đốc FPT trong hơn 20 năm (1988-2009), trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Nguyễn Thành Nam.

Năm 2011, ông Nguyễn Thành Nam đã từ nhiệm Tổng Giám đốc của FPT để đặt gánh nặng này lên vai ông Trương Đình Anh.

ÔNG TRƯƠNG GIA BÌNH
Năm sinh: 1956.
Ngày 13.9.1988, ông Trương Gia Bình đã cùng với 12 nhà khoa học khác của Việt Nam thành lập ra Công ty công nghệ thực phẩm FPT - tiền thân của Công ty cổ phần FPT.
Ông tốt nghiệp khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov (Liên Xô cũ), nay thuộc Liên bang Nga, năm 1979; ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cũng tại trường đại học này năm 1982; ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Phó Giáo sư năm 1991.
Quá trình công tác:
- 2009 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty FPT;
- 2002 - 2009: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc FPT;
- 2001 đến nay: Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam;
- 1988 - 2005: Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam;
- 1988 - 2002: Tổng Giám đốc FPT.