Ngày 11.12.2012, HĐQT Sacombank đã họp và thống nhất thông qua nguyện vọng xin từ nhiệm của ông Đặng Hồng Anh, đồng thời sẽ trình đại hội cổ đông Sacombank xem xét quyết định trong phiên họp gần nhất.

Ông Đặng Hồng Anh sinh năm 1980, là con trai cả của ông Đặng Văn Thành - người vừa thôi chức Chủ tịch Sacombank hồi đầu tháng 11. Ông Đặng Hồng Anh cũng là Chủ tịch HĐQT của Công ty địa ốc Sacomreal.