Theo ông Nguyễn Văn Lợi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước: Phương thức này có lợi cho địa phương và nhà máy. Tỉnh Bình Phước sẽ có ximăng sử dụng cho chương trình xây nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn; người dân sẽ đứng ra góp công làm đường, trực tiếp giám sát thi công, giá thành giảm, chất lượng bảo đảm... Nhà máy ximăng giải quyết được số lượng lớn hàng tồn kho.

Với phương thức “nộp thuế bằng ximăng”, Nhà máy ximăng Bình Phước sẽ nộp số lượng ximăng tương đương với giá trị nộp ngân sách cho Nhà nước. Số ximăng này sẽ được dùng vào làm đường giao thông, đô thị hóa trong chương trình nông thôn mới từ nay đến năm 2015.

Được biết, tỉnh Bình Phước dự kiến bêtông hóa 520,13km giao thông nông thôn cho 20 xã, với số lượng 76.579,4 tấn ximăng. Trong lúc đó, mỗi năm, Nhà máy ximăng Bình Phước đóng ngân sách khoảng 40 tỉ đồng. Tỉnh Bình Phước dự tính sẽ ưu tiên dùng số ximăng ngân sách cho việc đô thị hóa thị xã Bình Long.

UBND tỉnh Bình Phước sẽ có tờ trình gửi Bộ GTVT và Bộ Xây dựng để xin ý kiến thông qua hình thức nộp ngân sách bằng ximăng.