Cụ thể, hàng hải sản nhiễm khuẩn 70.424kg; chè, càphê nhiễm hoá chất 16.800kg; các loại hạt sai quy cách sản phẩm 15.000kg; sai quy định dán nhãn đối với bột mì 71.880kg và phụ gia thực phẩm 11.404kg. Q.T

Lâm Đồng: Vốn phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ mới đạt 19,9%. Ngày 17.3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Theo tính toán, giai đoạn 2011 - 2015, cả tỉnh cần khoảng 44.000 tỉ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ (theo Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 16.1.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ). Nhưng đến nay, tỉnh chỉ mới huy động được khoảng 8.342 tỉ đồng - bằng 19,9%. Do vậy, áp lực về nguồn vốn của Lâm Đồng trong xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn từ nay đến 2020 là rất lớn. K.D

Tạm dừng tuyển viên chức chuyên trách y tế tại trường mầm non, phổ thông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý tạm thời dừng tuyển viên chức chuyên trách công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định về việc tổ chức y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; đề xuất các giải pháp cần thiết tiết kiệm tối đa biên chế các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.4.2015. X.Thu

Dừng các trường hợp kê khai tăng giá bất hợp lý. Ngày 17.3, Bộ Tài chính cho biết vừa đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ban ngành chức năng tăng cường nắm diễn biến giá cả thị trường, trước hết là các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp thích hợp bình ổn giá. Công văn cũng nêu rõ cần đánh giá tác động của việc tăng giá điện, xăng, dầu đến giá thành và giá bán sản phẩm đầu ra, dừng các trường hợp kê khai tăng giá bất hợp lý không do tác động trực tiếp hoặc tăng giá cao hơn tỉ lệ tác động của việc điều chỉnh giá điện, xăng, dầu vừa qua. Xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá với mặt hàng không chịu tác động trực tiếp của việc điều chỉnh... L.Q.V