Sau khi bị phản đối, 4 trạm này đều đã phải giảm phí cho người dân sống gần trạm. Dù vậy, các dự án này vẫn đảm bảo doanh thu vượt phương án tài chính. Cụ thể, tính đến ngày 31.7.2017, Bộ GTVT đã điều chỉnh phí theo hướng giảm giá cho người dân địa phương tại 4 dự án BOT với tổng số 5 trạm thu giá, gồm: Dự án xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình (trạm Km42+730, QL6); Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Ql32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà (trạm Tam Nông Km67+300, QL32); Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP.Hà Tĩnh (trạm Cầu Rác); Dự án mở rộng QL1 đoạn Nam Bến Thủy đến tránh TP.Hà Tĩnh (trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2).

Trong số này, doanh thu của 3 dự án BOT, gồm Dự án Hòa Lạc – Hòa Bình, dự án QL32 và dự án BOT tuyến tránh TP.Hà Tĩnh vẫn vượt so với phương án tài chính của các dự án.

Cụ thể, trạm Km42+730, QL6 thực hiện giảm giá từ 1.1.2017, số lượng xe được giảm giá thực tế qua trạm bình quân 4.553 xe/tháng (giảm khoảng 296 triệu đồng/tháng so với số thu thực tế trước khi giảm), số thu sau giảm giá so với số thu theo phương án tài chính tăng khoảng 3,1 tỉ đồng/tháng.

Trạm Tam Nông Km67+300, QL32 thực hiện giảm giá từ 25.4.2017, số thu sau giảm giá so với số thu theo phương án tài chính của dự án tăng khoảng 315 triệu đồng/tháng.

Trạm Cầu Rác (Hà Tĩnh) thực hiện giảm giá từ 1.5.2017, số lượng xe được giảm giá thực tế qua trạm bình quân 1.531 xe/tháng (giảm khoảng 1,81 tỉ đồng/tháng so với số thu thực tế trước khi giảm), số thu sau giảm giá so với phương án tài chính tăng khoảng 3,86 tỉ đồng/tháng.

Còn hai trạm Bến Thủy 1 và 2 hoàn vốn cho dự án tuyến tránh TP.Vinh và dự mở rộng QL1 đoạn Nam Bến Thủy đến tránh TP.Hà Tĩnh giảm giá cho người dân quanh trạm từ ngày 24.4.2017. Tới nay, bình quân số thu mỗi tháng sau giảm giá giảm khoảng 3,74 tỉ đồng/tháng so với số thu trong phương án tài chính.