Ngân hàng Nhà  nước cũng yêu cầu các ngân hàng tuân thủ quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng), các quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các chỉ đạo có liên quan khác.

Ngân hàng Nhà  nước yêu cầu phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, đặc biệt là quyền lợi của người gửi tiền tại từng tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập.

Việc đa số  cổ đông Habubank thông qua đề án sáp nhập tại  đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4 vừa qua được Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận là  “thể hiện sự quyết tâm của các cổ đông và Ban lãnh đạo Habubank trong việc tái cơ cấu ngân hàng nhằm khắc phục những khó khăn hiện tại của ngân hàng, đồng thời hướng tới cơ hội cùng hợp tác với SHB kiến tạo một ngân hàng có quy mô lớn hơn và có sức cạnh tranh tốt hơn sau sáp nhập”.

“Quyết định sáp nhập này là một lựa chọn tối ưu để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nói riêng và các nhà đầu tư nói chung tại Habubank, phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để việc sáp nhập này thành công”, Ngân hàng Nhà nước nhận định.

Ở Việt Nam, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng tự nguyện hợp nhất, sáp nhập với nhau. Đây cũng là một giải pháp hiệu quả để giảm bớt số lượng các tổ chức tín dụng yếu kém, từng bước hình thành một hệ thống tổ chức tín dụng đa năng, hiện đại, an toàn, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh lớn hơn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.

Được biết, đại hội đồng cổ đông thường niên của SHB sẽ diễn ra vào ngày 5/5 sẽ xem xét thông qua việc sáp nhập với Habubank.