Với nội dung này, kể từ ngày Nghị định 24 có hiệu lực, tất cả các giấy phép sản xuất vàng miếng đã được NHNN cấp phép trước đây hết hiệu lực thi hành, kể cả giấy phép đã cấp cho Công ty SJC. Song trên thị trường hiện nay, thương hiệu vàng miếng SJC là thương hiệu vàng miếng có bề dày cả uy tín, chất lượng và đã được thị trường chấp nhận. Đồng thời chiếm thị phần chủ yếu trên thị trường vàng miếng. Chính vì vậy để tiết kiệm chi phí cho Nhà nước và xã hội cũng như để tránh những xáo trộn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng, NHNN đã báo cáo Chính phủ và quyết định lựa chọn thương hiệu vàng miếng SJC là thương hiệu vàng miếng của Nhà nước.

Theo đó, kể từ thời điểm này, Công ty SJC không được phép tiến hành các hoạt động sản xuất vàng miếng. Tuy nhiên SJC vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh bình thường. Hoạt động sản xuất vàng miếng hiện do NHNN độc quyền tổ chức và thực hiện. Cũng cần nhấn mạnh rằng, theo quy định của Nghị định 24, tất cả các loại vàng miếng đã được NHNN cấp phép sản xuất trước đây vẫn được phép lưu thông và mua bán bình thường.