Số liệu chi tiết cho thấy, chỉ tính riêng tháng 8.2016, Việt Nam đã phải nhập khẩu 108,4 triệu USD hàng rau quả, tăng 55,1% so với tháng 7.2016, đây là tháng tăng đầu tiên sau hai tháng suy giảm liên tiếp.

Xét về thị trường, Việt Nam nhập khẩu hàng rau quả chủ yếu từ 12 quốc gia trên thế giới, trong đó Thái Lan là thị trường chính, chiếm 41,3% tổng kim ngạch, đạt 218,8 triệu USD, tăng 62,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mặc dù là nước có vị trí địa lý thuận lợi, nhưng Trung Quốc chỉ đứng thứ hai sau Thái Lan, với kim ngạch đạt 125,2 triệu USD, tăng 27,5%, kế đến là Hoa Kỳ, đạt 48,8 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ…

Nhìn chung, 8 tháng đầu năm nay, nhập khẩu hàng rau quả từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương chiếm 75%, trong đó nhập từ Australia tăng mạnh vượt trội, tăng 172,2%, đạt 30,1 triệu USD, thị trường Ấn Độ đạt 6,3 triệu USD tăng 122%; thị trường Mỹ mặc dù đạt giá trị cao với 49 triệu USD nhưng chỉ tăng 13,%...

Trong khi đó, ngược lại nhập khẩu từ thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 25% và nhập từ Myanmar giảm mạnh nhất, giảm 31,85%, tương ứng với 22,3 triệu USD; tiếp đến là thị trường Chi Lê giảm 28%, đạt 3,3 triệu USD, thị trường Nam Phi giảm 23%, đạt 8,3 triệu USD....