Để có thể ổn định hoạt động kinh doanh, thiết lập hệ thống các cơ sở bán hàng lưu niệm phục vụ cho du khách, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị: Công thương, tài chính, thuế, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, quản lý thị trường và các địa phương: Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Đông Triều… xây dựng tiêu chí đối với các cơ sở kinh doanh hàng lưu niệm phục vụ cho khách du lịch, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.4.2017.

Trong đó, phải đặc biệt lưu ý tới nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, nhân lực, hình thức thanh toán, phương pháp tính thuế… tại mỗi điểm bán hàng. Những người trong cuộc cho rằng, kiểm soát được những vấn đề trên thì sẽ kiểm soát được dòng tiền lưu thông tại các điểm bán hàng, vừa giúp thu được những khoản thuế rất lớn, vừa góp phần chặt đứt “vòi bạch tuộc” thao túng thị trường lâu nay.