Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng cho biết, ngay trong ngày hôm nay (24.3), Bộ sẽ có báo cáo gửi Thủ tướng, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ về vụ việc nói trên.

Bộ trưởng Đinh La Thăng thông tin về nghi án cán bộ đường sắt nhận hối lộ mà báo chí Nhật thông tin là "rất nghiêm trọng", cần phải làm rõ để có báo cáo kịp thời lên Thủ tướng.

Thanh tra các dự án ODA

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã giao thanh tra Bộ lập các đoàn thanh tra, thanh tra tất cả các dự án mà JTC đã và đang tham gia, trước mắt là các dự án thuộc lĩnh vực đường sắt.

Đồng thời, phân công các thứ trưởng phụ trách các lĩnh vực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch để thanh tra các dự án có vốn vay ODA của Nhật Bản, vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Ngoài việc yêu cầu các cá nhân có liên quan đến dự án, kể cả những người đã chuyển công tác, tạm dừng thực hiện các nhiệm vụ đang được phân công để tập trung giải trình về trách nhiệm cá nhân trong thời gian tham gia tại dự án để báo cáo trước ngày 31.3.2014, Bộ trưởng Đinh La Thăng còn yêu cầu dừng giải ngân và rà soát các thủ tục giải ngân số tiền còn lại; dừng đàm phán giai đoạn 2a của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1).