Tiếp đó, chính quyền các huyện, thị phối hợp với các chi hội doanh nghiệp của địa phương tổ chức kỷ niệm ngày lễ ý nghĩa này. 9 tháng đầu năm 2011, Nghệ An có thêm 949 doanh nghiệp mới, đưa số doanh nghiệp của tỉnh lên 8.948. Hầu hết doanh nghiệp Nghệ An quy mô nhỏ lẻ, khả năng quản trị yếu, thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu...

Trong 9 tháng đầu năm có 785 doanh nghiệp phải giải thể. Kiên định, đoàn kết, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, gần 8.200 doanh nghiệp còn lại đã và đang phát huy “trong khó ló khôn”, tiếp tục duy trì công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, là nhân tố quyết định tăng trưởng ngân sách của địa phương 9 tháng đầu năm, đưa số thu ngân sách toàn tỉnh đạt 5.300 tỉ đồng, cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay, xếp thứ 15 cả nước.    

Giao Hưởng