Ngày 1.9, Vụ tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Ngân hàng Xây dựng - CB công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Ngân hàng Xây Dựng. Ông Lê Thái Nam – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Bùi Thanh Bình – Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ CB làm tân Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng với nhiệm kỳ 5 năm.

Đại diện NHNN, ông Nguyễn Phước Thanh – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đến Ông Bùi Thanh Bình.

Việc bổ nhiệm thêm 1 Phó Tổng Giám đốc nâng số lượng thành viên Ban Điều hành của Ngân hàng Xây Dựng lên 5 thành viên (gồm 1 Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc), tăng cường nhân sự cấp cao lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng.

Ngân hàng Nhà nước - Cần giảm thêm lãi suất trung dài hạn:
Ông Nguyễn Phước Thanh – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng hoa và trao quyết định bổ nhiệm đến Ông Bùi Thanh Bình – Tân Phó Tổng Giám đốc CB