Cụ thể, với chương trình “Niềm tin SHB”, khách hàng đến gửi tiết kiệm từ 20 triệu VND trở lên, sẽ được bốc thăm trúng hàng nghìn giải thưởng có giá trị đến 20 triệu VND. Với số tiền gửi từ 100 triệu VND, khách hàng có cơ hội nhận thêm phiếu mua hàng tại siêu thị có trị giá cao.