Phát biểu tại hội nghị, TS Nguyễn Đình Cung cho biết: “Nghi quyết 19/2016 không chỉ được bổ sung nhiều nội dung mới mà còn có sự khác biệt về tổ chức thực hiện. Điều dễ nhận thấy trước tiên là sự đồng hành, theo dõi, đánh giá sát sao của Chính phủ. Cam kết của Thủ tướng đã “thấm” xuống bộ máy, từ Văn phòng Chính phủ đến tất cả các cơ quan, cấp ngành có liên quan với tinh thần theo đến cùng vấn đề, truy đến cùng trách nhiệm”.

Theo ông Michel, Giám đốc USAID tại Việt Nam, Nghị quyết 19 năm 2016 của Chính phủ Việt Nam đã đề ra những mục tiêu tham vọng hơn trong thực hiện cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam (đạt mức trung bình của ASEAN-4 vào năm 2017; ASEAN-3 vào năm 2020); đồng thời bổ sung tiêu chí, chỉ tiêu mới theo chuẩn mực quốc tế; tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp; kêu gọi các DN tham gia tích cực hơn trong việc rà soát, đánh giá các chính sách, thường xuyên trao đổi với cơ quan Nhà nước về những vướng mắc để cùng tháo gỡ…

TS Nguyễn Đình Cung nêu yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động tham gia tích cực hơn vào hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh; chủ động đề đạt, kiên quyết đòi hỏi bộ máy công quyền thay đổi, lấy người dân làm đối tượng phục vụ chứ không coi ngưới dân là đối tượng kiểm tra, kiểm soát.