Từ năm 2016, Bộ KHĐT đã triển khai hình thức này trên cả nước, mang lại nhiều lợi ích. Ngoài tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm nhân lực phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, mà quan trọng hơn hết, hạn chế gần như tối đa hiện tượng tiêu cực do tính bảo mật; nhà thầu không tiếp xúc trực tiếp với chủ đầu tư… Theo báo cáo của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, đến ngày 13.12.2016 đã có hơn 49.000 bên mời thầu, nhà thầu được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hơn 97.000 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gần 265.000 thông báo mời thầu được đăng tải trên hệ thống. Hiện nay, tất cả các địa phương, các bộ, ngành và doanh nghiệp Nhà nước đã đăng ký thông tin trên hệ thống.

Tuy nhiên, theo Sở KHĐT Đà Nẵng, để tạo chuyển biến cho hình thức đấu thầu truyền thống lâu nay không hề dễ. Năm 2016, trên địa bàn địa phương này chỉ có hai gói thầu triển khai đấu thầu qua mạng của UBND quận Hải Châu và Sở Y tế trong tổng số 15 đơn vị đăng ký danh mục các gói thầu dự kiến đấu thầu qua mạng. Tại thời điểm này, Đà Nẵng mặc dù đứng thứ 23/63 tỉnh, thành trong hoạt động đấu thầu qua mạng, nhưng công tác triển khai vẫn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2016.

Sự đủng đỉnh này buộc Chủ tịch UBND thành phố sốt ruột, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo các danh mục dự kiến gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2016 phải nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khẩn trương có báo cáo giải trình. Ngày 30.3.2017, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo Sở KHĐT hằng quý phải tổng hợp hoạt động đấu thầu. Và để đẩy nhanh, Sở KHĐT sẽ tham mưu UBND thành phố chọn nhà thầu, đấu thầu qua mạng ngay từ bước phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Từ đây, kết quả năm tháng qua số lượng công trình đấu thầu qua mạng đã tăng gấp 30 lần so với cả năm trước đó.

Ngoài ra Đà Nẵng cũng quyết định chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định; đồng thời xem xét việc hoàn thành chỉ tiêu đấu thầu qua mạng là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Mạnh tay như Đà Nẵng là việc làm cần thiết. Nếu cả nước cứ theo vậy mà làm, thì cái lợi mang lại sẽ không biết bao nhiêu mà kể...