Tính đến 30.6.2013, tổng tài sản của ACB tiếp tục giảm so với thời điểm 31.12.2012, còn 169,4 nghìn tỉ đồng so với 176,3 nghìn tỉ đồng.

Thu nhập lãi thuần trong quý II/2013 giảm mạnh so với quý II/2012, cũng như lũy kế 6 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ. Trong quý II/2013, khoản mục này của ACB chỉ đạt hơn 1.105 tỉ đồng, trong khi quý II/2012 đạt gần 2.087 tỉ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm nay với năm ngoái tương ứng là hơn 2.337 tỉ đồng so với hơn 3.698 tỉ đồng.

Ở nguồn thu khác, đáng chú ý là ACB đã có lãi 30,3 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối, trong khi cùng kỳ 2012 lỗ gần 174 tỉ đồng; nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm 2013 vẫn lỗ 53,6 tỉ đồng, cùng kỳ lỗ 106,7 tỉ đồng.

Thêm vào đó, cũng như điểm chung ở một số ngân hàng khác, quý vừa qua ACB ghi nhận lợi nhuận đáng kể ở đầu tư chứng khoán, trong khi chi phí hoạt động tiếp tục được cắt giảm. Riêng chi phí hoạt động, ước tính ngân hàng này đã giảm lương bình quân khoảng 25% trong 6 tháng đầu năm nay.

Tính chung, trong quý II/2013 lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất của ngân hàng này chỉ đạt hơn phân nửa so với cùng kỳ 2012, 409 tỉ đồng so với 773 tỉ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 716 tỉ đồng trong khi 6 tháng đầu 2012 đạt hơn 1.607 tỉ đồng.

Kết quả trên có thể xem xét ở ảnh hưởng từ sự kiện ông Nguyễn Đức Kiên và một số lãnh đạo cao cấp bị cơ quan chức năng xử lý hồi tháng 8 năm ngoái đến nay vẫn còn. Cùng với đó, hoạt động tất toán trạng thái vàng và sự vắng mặt của vốn vàng trong cơ cấu chung có thể gây xáo trộn nhất định, ảnh hưởng tiêu cực tới lợi nhuận. Và đáng chú ý là một nguồn thu lớn của ACB đã bị co lại.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý II/2013 so với quý II/2012 giảm hơn 364 tỉ đồng là do số dư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm từ gần 56 nghìn tỉ đồng tại ngày 30.6.2012 xuống chỉ còn hơn 11 nghìn tỉ đồng tại ngày 30.6.2013, góp phần làm cho thu nhập lãi thuần quỹ II/2013 so với quý II/2012 giảm tới hơn 981 tỉ đồng.

Liên quan đến vàng, đến 30.6.2013, ACB đã hoàn tất việc tất toán trạng thái vốn vàng huy động. Có khoảng 15,5 tấn vàng - ứng với khoảng 400 nghìn lượng cuối năm 2012 - đã được ngân hàng này xử lý xong.

Một điểm được chú ý khác, như từng được kiểm toán lưu ý ở kỳ báo cáo trước, tại ngày 30.6.2013, ACB vẫn tiếp tục kẹt gần 719 tỉ đồng được nêu trong báo cáo tài chính là tiền gửi đã quá hạn liên quan đến một ngân hàng khác chưa thể thu hồi, mà còn tùy thuộc vào quyết định của toà án.

Đây chính là khoản tiền mà nhân viên ACB đi gửi ở VietinBank, liên quan đến vụ án Huyền Như xảy ra trong năm 2012. Báo cáo kỳ này vẫn chưa cho thấy ACB thực hiện trích lập dự phòng cụ thể cho khoản này.

Một điểm khác nữa cũng đang chờ được nêu cụ thể hơn trong báo cáo kiểm toán là các khoản vay của ông Nguyễn Đức Kiên và các bên có liên quan, chất lượng, việc trả lãi định kỳ và khả năng thu hồi của nó như thế nào. Tổng các khoản nợ này được một số tổ chức đầu tư đề cập gần đây là 7.128 tỉ đồng.

Liên quan đến hoạt động cho vay, tính đến 30.6.2013 ACB đã đạt tăng trưởng tín dụng gần 7,5% so với 31.12.2012. Tỉ lệ nợ xấu đã suýt soát ở mức 3%; trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh từ 1.150 tỉ đồng tại thời điểm 31.12.2012 lên gần 1.782 tỉ đồng.

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng bất lợi đến lợi nhuận, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2013, ACB cũng đã khẳng định được niềm tin đối với thị trường xét ở góc độ huy động vốn. Số dư tiền gửi của khách hàng đã tăng đáng kể và đạt gần 142 nghìn tỉ đồng so với mức hơn 125 nghìn tỉ đồng cuối 2012.

Đây có thể là một động lực quan trọng để ngân hàng này tìm hướng trở lại, sau những ảnh hưởng lớn về rủi ro pháp lý xảy ra một năm về trước.