Đại diện của Eximbank cho biết trong năm 2016, hoạt động của ngân hàng đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức cả bên trong và bên ngoài. HĐQT mới nhận nhiệm vụ từ đầu năm tuy nhiên những khác biệt giữa các cổ đông vẫn chưa được giải quyết, trong năm ngân hàng đã 3 lần tổ chức ĐHCĐ thường niên và bất thường nhưng chưa được ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết Đại hội. Tình hình trên đã ảnh hưởng lớn đến uy tín và hình ảnh của ngân hàng trên các phương tiện truyền thông và khách hàng.

Năm 2016, Eximbank đã thu hồi khoản 3500 tỉ đồng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) và thu hồi thêm 3500 tỉ đồng dư nợ cấp tín dụng có khả năng rủi ro. Ngoài tín dụng là mảng kinh doanh chính thì Eximbank còn đẩy mạnh các hoạt động phi tín dụng như kinh doanh dịch vụ, kinh doanh ngoại tệ, vàng, chứng khoán. Cụ thể, doanh số nhận tiền kiều hối tăng 34,8%, doanh số kinh doanh vàng tăng 25,7%, doanh số mua bán ngoại tệ VND với khách tăng 17,8% so với năm 2015.

Kết thúc năm 2016, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại Eximbank là 53,23%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 79,23%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất là 17,12%. Hiện tại Eximbank vẫn đang hợp tác với cổ đông chiến lược nước ngoài là ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation của Nhật Bản.

 

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đang tính toán bán hơn 165 triệu cổ phần mà Eximbank đang nắm giữ của Sacombank. Hiện số lượng cổ phần mà Eximbank đang nắm giữ của Sacombank hiện nay hơn 165 triệu cổ phần, tương đương 8,76% cổ phần Sacombank. Hội đồng Quản trị Eximbank tính toán, trường hợp giá giao dịch cổ phiếu STB của Sacombank dự kiến tăng nhiều hơn so với giá hiện tại (12.400 đồng tại ngày 4/4/2017, thời điểm lập dự thảo tờ trình), thì có khả năng sẽ làm tổng giá trị giao dịch bán cổ phiếu STB vượt 20% vốn điều lệ Eximbank ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị Eximbank trình đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức sắp tới thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sacombank do Eximbank sở hữu trong trường hợp tổng giá trị giao dịch bán cổ phần này tại Sacombank từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.