Bà Nguyễn Thị Hương – sinh năm 1973, tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân, Thạc sỹ kinh tế chương trình Cao học Hà Lan – Việt Nam và đạt nhiều văn bằng chứng chỉ đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ ngân hàng tại nước ngoài. Bà Hương đã làm việc tại ABBANK gần 9 năm, từng trải qua các vị trí Trưởng phòng Quản lý rủi ro, ABBANK Chi nhánh Hà Nội; Phó giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ, ngoại hối;

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, Bà Hương đảm nhận vị trí Giám đốc khối Nguồn vốn và Đầu tư tại ABBANK từ tháng 3.2011.

 Trước khi gia nhập ABBANK, bà Hương có thời gian dài công tác tại Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với cương vị Phó Tổng giám đốc, bà Hương sẽ chịu trách nhiệm mảng hoạt động Nguồn vốn và Đầu tư của ABBANK. Với việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương làm Phó tổng giám đốc kể từ ngày 21.1.2016, ABBANK có 7 Phó Tổng giám đốc bao gồm: Ông Cù Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc đảm nhiệm trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc, Ông Bùi Trung Kiên, Ông Nguyễn Mạnh Quân, Ông Trần Xê, Bà Phạm Thị Hiền, Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai và Bà Nguyễn Thị Hương.

Clip về làn sóng cắt giảm và đổi nhân sự tại ngân hàng: