Trước đó, cuối 2016, Sacomreal cũng đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu để chuẩn bị nguồn cho kế hoạch kinh doanh. Khoản đầu tư trên có chi phí lãi suất dự kiến thấp hơn tính toán ban đầu của công ty địa ốc này.

Tại ĐHCĐ của Sacomreal năm 2017, HĐQT đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020, Sacomreal sẽ thực hiện nhiều kế hoạch và dự án nhằm phục vụ chiến lược phát triển. Do đó, HĐQT trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược để hợp tác dưới hính thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi với giá trị phát hành từ 10 - 20% vốn điều lệ. Đối tượng phát hành là các tổ chức trong và ngoài nước mong muốn đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược.

Năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.514 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng (gấp 2,3 lần kết quả thực hiện năm trước). Cổ tức dự kiến từ 7 - 10%.

Mới đây thì LienVietPostBank vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Hội đồng Quản trị (HĐQT). Cụ thể, LienVietPostBank đã ban hành quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Doãn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. người thứ hai là ông Nguyễn Đình Thắng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Tính đến thời điểm 31.12.2016, tổng tài sản Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đạt trên 141.000 tỷ đồng, huy động thị trường 1 hơn 116.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 83.000 tỷ đồng. Đặc biệt lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 1.348 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức theo đó cũng được điều chỉnh từ 8% lên 10%. Sang năm 2017, riêng Quý I năm 2017 lợi nhuận trước thuế đạt gần 470 tỷ đồng.