Bên cạnh quyết định giữ ổn định giá bán, liên bộ cũng quyết giữ nguyên mức thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành. Quyết định được áp dụng từ 21 giờ 00 ngày 26.2.

Cũng theo quyết định này, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chia sẻ khó khăn với Nhà nước, người tiêu dùng và tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức (300 đồng/lít,kg) đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu. Liên bộ Tài chính - Công Thương cũng cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mức sử dụng Quỹ BOG với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Mức cụ thể như sau: Xăng tăng sử dụng Quỹ BOG thêm 1.000 đồng/lít (từ 1.000 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít); dầu điêden tăng sử dụng Quỹ BOG thêm 400 đồng/lít (từ 400 đồng/lít lên 800 đồng/lít); dầu hỏa tăng sử dụng Quỹ BOG thêm 450 đồng/lít (từ 700 đồng/lít lên 1.150 đồng/lít); dầu madút tăng sử dụng Quỹ BOG thêm 50 đồng/kg (từ 600 đồng/kg lên 650 đồng/kg).

Quyết định trên của liên bộ Tài chính - Công Thương đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây có biến động theo chiều hướng tăng, giá bán lẻ xăng dầu trong nước hiện hành thấp hơn giá cơ sở và thấp hơn giá bán lẻ xăng dầu của một số nước trong khu vực.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 27.1 đến ngày 25.2 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở

(1)

(2)

(3) =(1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.150

25.469

- 2.319

2. Điêden 0,05 S

21.550

22.683

- 1.133

3. Dầu hoả

21.600

23.062

- 1.462

4. Madút

17.650

18.636

- 986