Chứng kiến lễ ký kết có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn, đại diện Ban Quản lý KKT tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hà Tĩnh (VDB).

Theo nội dung hợp đồng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (thuộc Tập đoàn Hoành Sơn) sẽ chịu trách nhiệm cung cấp nước sạch cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh - FHS (thuộc Tập đoàn Formosa), bảo đảm nhu cầu sử dụng.

Theo đó, FHS sẽ sử dụng nước theo từng giai đoạn, cụ thể: Khi đốt lửa lò cao số 1: 102.000 m3/ngày đêm; Lò cao số 1 đi vào sản xuất: 136.000 m3/ngày đêm. Khi đốt lửa lò cao số 2: 170.000 m3/ngày đêm. Lò cao số 2 đi vào sản xuất: 180.000 m3/ngày đêm.

Giá nước theo quy định của Chính phủ Việt Nam, nhưng không vượt quá giá nước cung cấp cho sản xuất công nghiệp vào thời điểm mua".

Dập dâng Lạc Tiến, một hạng mục của dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng

Vào năm 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng với tổng mức đầu tư 4.415 tỷ đồng. Dự án bao gồm hệ thống các công trình thủy lợi (hồ chứa nước, đập dâng, tuy nen, kênh dẫn, bara ngăn mặn) cùng với nhà máy xử lý, cung cấp nước sạch cho toàn bộ KKT Vũng Áng.

Đến nay, dự án đã cấp nước công suất 38.000m3/ngày cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; hoàn thành cụm công trình đập dâng Lạc Tiến, tuy nen, kênh dẫn và đưa vào vận hành, khai thác đảm bảo cấp nước với công suất 375.000m3/ngày cho toàn bộ KKT Vũng Áng.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là đối tác sử dụng nước lớn nhất của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng.