Được biết, KCN tàu thủy Vinashin được quy hoạch 500ha, trong đó giai đoạn I là 285ha đã san lấp trên 90%, nhưng nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để được giao đất.

 
Q.Anh