Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - Chi nhánh TP.HCM, cho biết NHNN vẫn theo dõi tình hình của Sacombank thế nhưng mọi hoạt động bình thường.

“Thậm chí, so với một vài sự việc trước đây như khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, tình hình còn tốt hơn. Tuy nhiên, với năng lực tài chính của Sacombank cùng sự hỗ trợ của NHNN, nếu có khó khăn cũng sẽ nhanh chóng vượt qua” - ông Minh nói.