Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, thực tế, con số 10.000 lao động làm việc cho dự án Formosa (KKT Vũng Áng – Hà Tĩnh) là số lượng kế hoạch dự kiến đề nghị xin tuyển của 29 nhà thầu theo tiến độ xây lắp công trình tại đây. Tuy nhiên, tính đến hôm qua 27.8,  UBND Hà Tĩnh mới chấp thuận 2.063 chỉ tiêu lao động từ Trung Quốc. Các nhà thầu đang đề xuất xin tuyển thêm khoảng 2.700 chỉ tiêu mới trong thời gian tới, nhưng chưa được UBND tỉnh chấp thuận. “Con số hàng vạn lao động là người Trung Quốc không biết từ đâu ra, nhưng chúng tôi khẳng định đây không phải là con số xác thực” – Thứ trưởng Đàm khẳng định.

Cũng theo ông Đàm, theo báo cáo của Ban quản lý KKT Vũng Áng, nhu cầu lao động của KKT Vũng Áng từ quý IV/2014 đến quý I/2015 là khoản 45.000 – 50.000 lao động, trong đó có khoảng 8.000 lao động nước ngoài. Đến 21.8, tại Vũng Áng có gần 34.000 lao động đang làm việc, trong đó lao động Việt Nam chiếm chủ lực với  30.438 người. Lao động nước ngoài có 3.514 người, trong đó lao động từ Trung Quốc chiếm số lượng 1.913 người. 

Dự án Formosa chiếm số lao động áp đảo tại đây với gần 27.000 lao động, trong đó lao động từ Trung Quốc chỉ chiếm gần 1.800 người, còn lại là lao động trong nước. Ông Đàm cho biết: “Toàn bộ số lao động này đều được cấp phép hoạt động, vì thế không có chuyện bỏ sót hoặc không kiểm soát được đội ngũ lao động này. Chủ tịch UBND các tỉnh có thẩm quyền cấp phép cho từng nhà thầu, dự án và tuyển dụng lao động nước ngoài. Việc cấp phép phân định trách nhiệm quản lý lao động nước ngoài được thực hiện tương đối chặt chẽ”.