Làng nghề (LN) dệt chiếu ở khu phố 1 (phường Vĩnh Thông, TP.Rạch Giá) hiện có 27 thành viên; trong đó 80% là đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ (CLB) LN nên bà con có điều kiện nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhất là các chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer. CLB còn thay mặt các thành viên tìm nguyên liệu, giá cả thị trường, tạo điều kiện cho người LĐ có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập. Sản phẩm chiếu dệt thủ công của CLB là một trong những sản phẩm tiêu biểu của TP.Rạch Giá.

Quá trình LĐ, bà con đã tìm ra kỹ thuật dệt khung nằm, có ngựa đỡ sợi dọc làm sợi đay căng, trao cối nhanh hơn và chiếu đẹp hơn. Kỹ thuật dệt mới được phổ biến trong CLB góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện các thành viên trong CLB dệt chiếu khu phố 1 đã sáng tạo thêm khung lừa trên khung dệt chiếu, rút ngắn thời gian dệt mà vẫn đảm bảo chiếu đẹp, bền, chắc. Nhờ vậy, chiếu khu phố 1 - hay còn gọi là chiếu Dãy Ốc  - đươc thị trường ưa chuộng. Sản phẩm chiếu của CLB có nhiều loại như chiếu cài hoa, chiếu thường, chiếu chơn, chiếu hàng đặt với nhiều kích cỡ...

Gia đình ông Danh Mư và bà Thị Sạn - thành viên CLB dệt chiếu - cho biết, gia đình đã hơn 20 năm làm nghề dệt chiếu. Ông Danh Mư bộc bạch: “Đây được xem là nghề chính của gia đình, chúng tôi quyết tâm duy trì bằng được nghề, nếu không sẽ bị mai một”.

Còn ông Trương Biểu - bà Thị Trúc đã có 37 năm làm nghề dệt chiếu, hiện cả gia đình (5 thành viên) đang tham gia làm nghề. Ông Trương Biểu nói: “Nghề dệt chiếu là nghề truyền thống của bà con dân tộc Khmer ở vùng ven này, bắt đầu có từ năm 1975 đến giờ. Hết vụ làm lúa, bà con quay trở lại nghề dệt chiếu để có thu nhập thêm hàng ngày...”.

Thông thường, nghề dệt chiếu chỉ làm 8 tháng/năm, còn 4 tháng làm ruộng, nhưng CLB dệt chiếu khu phố 1 hầu như làm quanh năm. Một phần do hầu hết bà con không có đất sản xuất, phần khác là luôn có đủ nguyên liệu (dù có lúc phải mua ở xa) và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chị Danh Thị Hường - Chủ nhiệm CLB - bộc bạch: “Dù có buôn bán hay làm nghề gì, nhưng tất cả hội viên CLB đều gắn bó với nghề. Dù không làm giàu, nhưng nghề này cho thu nhập trung bình 1,2 - 1,5 triệu đồng/thành viên/tháng”.

Khó khăn nhất đối với nghề dệt chiếu ở Vĩnh Thông hiện nay là vốn đầu tư thêm thiết bị, máy móc để thay thế làm thủ công. Ngoài ra, nguyên liệu bà con phải mua từ các huyện ở xa như An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận...