Thủ Tướng Chính Phủ chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình thực hiện, tiếp thu ý kiến của các Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Tài nguyên-Môi trường, Bộ Nội vụ, đồng thời chịu trách nhệm toàn diện, làm rõ, quản lý chặt chẽ tài sản nhà nước sử dụng để hoàn vốn cho hợp đồng BT, lựa chọn nhà đầu tư theo thẩm quyền và thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.

Theo đề án mà UBND tỉnh Khánh Hòa trình Thủ Tướng Chính Phủ, khu Trung tâm đô thị hành chính tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích 126 ha, thuộc địa phận xã Vĩnh Thái, phía Tây Nam TP Nha Trang. Dự kiến, diện tích xây dựng phân khu chức năng gồm 35 ha, trong đó có khoảng 146.000 m2 là nhà làm việc của 101 cơ quan, đơn vị, với tổng chi phí đầu tư xấp xỉ 2.800 tỷ; 91 ha còn lại là diện tích xây dựng đô thị, công viên cây xanh, quảng trường…