Theo đó, TCty Sông Đà và TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sẽ được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD).

Như vậy, sau hơn 2 năm hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế, việc kết thúc thí điểm hoạt động 2 tập đoàn ngành xây dựng, trên cơ sở đề xuất của chính bộ chủ quản là Bộ Xây dựng đã được Thủ tướng chuẩn y. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập TCty Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại Cty mẹ - Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên của TCty Sông Đà trước đây. Đồng thời, thành lập TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại Cty mẹ - Tập đoàn HUD và các đơn vị thành viên của TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây.    

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuyển 7 TCty khác, gồm: TCty Lắp máy Việt Nam; TCty Xây dựng và phát triển hạ tầng; TCty Cơ khí xây dựng; TCty Xây dựng Bạch Đằng; TCty Xây dựng Hà Nội; TCty Thủy tinh và Gốm xây dựng; TCty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam về trực thuộc Bộ Xây dựng. Đồng thời, chuyển quyền quản lý phần vốn nhà nước tại TCty CP Sông Hồng và TCty CP Đầu tư phát triển xây dựng từ Tập đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng được Thủ tướng ủy quyền bổ nhiệm chủ tịch, thành viên HĐTV, sau đó HĐTV bổ nhiệm TGĐ đối với các TCty nêu trên. Việc cổ phần hóa 7 TCty nêu trên cũng được giao cho Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng thực hiện. Bộ này có trách nhiệm xây dựng phương án CPH TCty Sông Đà, TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, sắp xếp tổ chức sản xuất, ổn định bộ máy, cán bộ... để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Được biết, Tập đoàn VNIC và Tập đoàn HUD được thành lập từ ngày 12.1.2010 trên cơ sở tổ chức lại 11 TCty của Bộ Xây dựng, trong đó VNIC do TCty Sông Đà làm nòng cốt  và Tập đoàn HUD được thành lập trên cơ sở bộ máy tổ chức của TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Việt Nam. Tháng 12.2011, Chính phủ tổng kết thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế. 2 tập đoàn xây dựng này không đạt được mục tiêu đề ra khi thành lập là hình thành các tập đoàn xây dựng lớn, trở thành tổng thầu, chi phối lĩnh vực bất động sản. Thực tế quản lý, phát triển và hiệu quả sản xuất kinh doanh đặt ra yêu cầu không nên tiếp tục duy trì 2 tập đoàn này.