Khi truy cập vào trang www.gdt.gov.vn để tải về phần mềm hỗ trợ kê khai, màn hình chỉ hiện dòng chữ:

 

 

Hướng dẫn thực hiện:

1. Tải và cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất trên trang web www.gdt.gov.vn.

Nếu không được thì tải tại đây: HTTK 3.2.2

2. Kê khai thông tin của người nộp thuế.

- Ghi chú: Nếu không nhớ MST cá nhân thì vào đây tra cứu theo số CMTND: http://tncnonline.com.vn/pages/tracuumst.aspx

3. Kê khai số liệu vào tờ khai Quyết toán thuế TNCN.

- Chú ý: Chỉ khai theo mẫu 09/KK-TNCN

4. Bấm lệnh "GHI". Bấm lệnh "IN".

5. Bấm lệnh "KẾT XUẤT" file XML (không được đổi tên file).

6. Vào trang web www.tncnonline.com.vn, mục "QUYẾT TOÁN THUẾ", dùng Mã số thuế đăng nhập và gửi file XML lên hệ thống.

7. Mang hồ sơ đã in lên cơ quan thuế cùng các chứng từ chứng minh thu nhập và CMT phô tô.