Không thực sự sôi nổi như những phiên thảo luận hội trường trước, nhưng buổi làm việc của Quốc hội sáng 11/6 về Quyết toán ngân sách 2010 và bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 cũng ghi nhận một số ý kiến đáng chú ý. Theo báo cáo của Chính phủ, tổng thu năm 2010 là 777.000 tỷ đồng và tổng chi là 850.000 tỷ, và theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, các con số nêu trên cần được thông qua tại kỳ họp này của Quốc hội để đảm bảo quyết toán không chậm hơn 18 tháng so với năm tài chính.

Phát biểu tại hội trường, đa phần các đại biểu đều thống nhất với báo cáo của Chính phủ, theo đó đánh giá cao những tiến bộ trong công tác xây dựng dự toán, quản lý thu chi… Tuy nhiên, vẫn có một số điểm “gợn” được các đại biểu nêu ra. Theo đại biểu Bùi Đức Thụ (Lai Châu), trong số 777.000 tỷ đồng thu và 850.000 tỷ đồng chi tổng chi nêu trên, có 3.200 tỷ được kiểm toán đề nghị truy thu và 2.200 tỷ được đề nghị xuất toán giảm chi. Ngoài ra, trong số 850.000 tỷ chi ra, cũng có đến 202.000 tỷ chưa đủ điều kiện quyết toán (số tạm ứng từ kho bạc và chi chưa hết trong năm 2010 nhưng được chuyển nguồn sang năm sau).

Theo đại biểu Thụ, chính những con số này khiến số liệu trong báo cáo quyết toán không hoàn toàn là các khoản thực chi từ ngân sách và khiến Quốc hội không biết phải thông qua số liệu nào. Tuy nhiên, theo đề xuất của đại biểu này, để đảm bảo tiến độ quyết toán, Quốc hội sẽ cho phép số liệu tổng thu - tổng chi như báo cáo của Chính phủ. Tuy vậy, cần có quy định rõ ràng giao cho cơ quan hành pháp, chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương thực hiện nghiêm kết luận thanh - kiểm tra để truy thu, giám sát chi các khoản còn thiếu.

Cũng trăn trở về vấn đề nợ đọng thuế, đại biểu Nguyễn Hữu Đức (Bình Định) cho biết thu ngân sách năm 2010 được báo cáo là vượt 27,4% so với dự toán nhưng nợ đọng thuế cũng không ít. Đến cuối tháng 12/2010, nợ đọng thuế nội địa lên tới gần 27.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2009. Số nợ quá hạn với cơ quan hải quan gần 5.800 tỷ, vượt 9%. Đại biểu Đức cho rằng Chính phủ cần có giải pháp hữu hiệu để thu hồi các khoản nợ đọng này.

Một vấn đề khác cũng được 2 đại biểu Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) và Phùng Đức Tiến (Hà Nam) nêu lên là việc chi tiêu ngân sách để nghiên cứu khoa học - công nghệ. Theo đại biểu Hoàng, tuy là cơ quan quản lý trực tiếp nhưng Bộ Khoa học & Công nghệ hiện lại chưa được tham gia nhiều vào việc phân bổ - sử dụng ngân sách cho lĩnh vực này. Hiệu quả sử dụng ngân sách vì thế còn thấp, chưa sát với thực tế.

Trong khi đó, theo đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam), giải ngân cho lĩnh vực khoa học - công nghệ đang ngày một thụt lùi. Cụ thể năm 2009, số đầu tư thực tế đạt 3.811 tỷ đồng, bằng 86% dự toán thì đến năm 2010, con số này đạt 4.144 tỷ đồng. Tuy vẫn tăng về tuyệt đối nhưng con số này chỉ đạt 81,4% dự toán. Các đại biểu kiến nghị cần có cơ chế quản lý, đầu tư linh hoạt hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ tại Việt Nam.

Trong thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội dành thời gian để thảo luận về việc bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ. Tuy còn một số ý kiến khác biệt về việc phân bổ nhưng phần lớn đại biểu đều nhất trí với việc phân bổ 5.363 tỷ đồng cho 5 dự án (3 dự án giao thông, một y tế và một cho giáo dục). Trong đó, vốn dành cho giao thông là 4.973 tỷ, trong khi 2 dự án còn lại nhận được 390 tỷ đồng.