Tái cấu trúc thị trường chứng khoán là việc đã được cơ quan quản lý tập trung đẩy mạnh hai năm qua và tới đây, bên cạnh việc tái cơ cấu công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ cũng được điều chỉnh lại theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng.

Trong năm qua, 7 công ty quản lý quỹ đã được tái cấu trúc bằng các hình thức như giải thể (một công ty), chấm dứt hoạt động (một công ty), tạm ngừng hoạt động (ba công ty), kiểm soát (một công ty) và kiểm soát đặc biệt (một công ty). Hiện trên thị trường có 43 công ty quản lý quỹ đang hoạt động. Số quỹ đầu tư chứng khoán đã tăng lên. Trên thị trường đang có 30 quỹ đầu tư chứng khoán. Trong đó có hai quỹ hoán đổi danh mục (ETF), 17 quỹ mở và 10 quỹ thành viên, một quỹ đầu tư bất động sản.

Trong năm 2015, cơ quan quản lý đã cấp phép thành lập 2 quỹ mở, 3 quỹ thành viên và chấp thuận cho một quỹ bất động sản đầu tiên hoạt động. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đến nay là 1,5 triệu, tăng 105.000 tài khoản so với cuối năm 2014. Trong đó, số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài là 17.644 (tăng 5,44%). 

clip