Song, vẫn còn hiện tượng lợi dụng để lừa đảo nhiều người, quảng bá sản phẩm không trung thực v.v…

Tính đến nay, trên cả nước có 76 DN tổ chức bán hàng đa cấp.

Trong tổng số 76 DN trên, thời gian qua, có 23 DN chấm dứt hoạt động, cơ quan chức năng rút giấy phép 2 DN, hiện còn 51 DN hoạt động.

Năm DN bán hàng đa cấp có doanh số lớn nhất VN là Amway VN, Herbalife VN, Vision VN, Thường Xuân và Lô Hội.