Theo đó, TCTD sau khi sáp nhập là NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội, có tên giao dịch là SHB và có số VĐL gần 8.865,8 tỉ đồng. Đại diện pháp nhân là ông Nguyễn Văn Lê giữ chức TGĐ.