Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) vừa công bố báo cáo bán niên 2013 soát xét. Theo đó, doanh nghiệp có khoản phải thu ngắn hạn khác là 318 tỉ đồng, tăng khoảng 25 tỉ đồng so với đầu năm. Chiếm tỉ trọng cao nhất vẫn là phần nhận chuyển nhượng cổ phần trị giá 264 tỉ đồng (không đổi so với đầu năm) từ một cổ đông tại một công ty con của Hòa Phát.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, cổ đông này chưa thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu số cổ phần trên cho tập đoàn, đồng thời đang liên quan tới cuộc điều tra pháp luật. Việc chuyển nhượng số cổ phần này do đó chưa xong và trở thành khoản phải thu khó đòi. Tương tự báo cáo tài chính 2012, Hòa Phát vẫn không công bố danh tính của đối tác trên trong báo cáo bán niên.

Tuy nhiên, trước đó, tại Đại hội cổ đông 2013, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long đã xác nhận, đơn vị đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần với Hòa Phát là Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội. Công ty này từng do ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 300 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo này, kết quả kinh doanh 6 tháng sau soát xét của Hòa Phát không thay đổi so với báo cáo công ty tự lập. Theo đó, công ty lãi sau thuế gần 1.013 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. EPS 6 tháng của HPG đạt 2.311 đồng.