Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành chức năng nhanh chóng xử lý, không để vấn đề này phát sinh.

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Tháp, chương trình xây dựng CTDC giai đoạn 1 đã hoàn thành hạ tầng thiết yếu và bố trí cho 37.063 hộ vào sinh sống; hiện còn 1.888 hộ đã xét duyệt nhưng chưa xây nhà và chưa vào ở.

Giai đoạn 2, đã san lắp mặt bằng xong 45/46 CTDC, xét bố trí cho 8.247 hộ vào ở, đạt 58% kế hoạch đề ra. Hiện các huyện, thị... tiếp tục xét duyệt và bố trí dân vào các CTDC vượt lũ.