Theo đó, HAG đăng ký chào bán 32.957.385 cổ phiếu Bất động sản An Phú, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá gần 330 tỷ đồng.

Giá chào bán ra công chúng là 10.000 đồng/CP. Theo HAG, giá chào bán vẫn thấp hơn giá trị sổ sách của Bất động sản An Phú tại 30/9/2013 là 14.279 đồng/CP.

HAG hiện đang nắm giữ 35,97 triệu cổ phiếu Bất động sản An Phú và là cổ đông lớn duy nhất với tỷ lệ sở hữu 99,9% vốn tại CTCP Bất động sản An Phú.

Mục đích chào bán cổ phiếu Bất động sản An Phú nằm trong kế hoạch tái cấu trúc và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh bất động sản của HAG giai đoạn 2013 - 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thời hạn đăng ký nhận mua cổ phiếu từ ngày 27/11 đến 17/12. Thời gian phân phối dự kiến trước quý I/2014.

Bất động sản An Phú có vốn điều lệ 360 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực như bất động sản, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng…

Với việc tái cấu trúc lĩnh vực bất động sản, Bất động sản An Phú sẽ thực hiện vai trò là công ty xây dựng và chuyên trách phát triển các dự án căn hộ chung cư phân khúc trung bình và thấp tại TP. HCM của HAG. Các dự án bất động sản tại nước ngoài và dự án văn phòng sẽ do CTCP Xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh thực hiện.

Bên cạnh hoạt động xây dựng, Bất động sản An Phú còn có nguồn doanh thu và lợi nhuận từ việc cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án mà Công ty thi công.

Trong 2 năm 2011 và 2012, mảng xây dựng vẫn là mảng kinh doanh chính đem lại doanh thu cho Bất động sản An Phú. Tỷ trọng doanh thu mảng xây dựng trong 2 năm này lần lượt là 85% và 72%.

Mặc dù 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu mảng xây dựng và bán hàng hóa đã được cân bằng (xây dựng chiếm 46% doanh thu, bán hàng hóa chiếm 54% doanh thu), nhưng tỷ trọng của mảng xây dựng vẫn cao trong cơ cấu lợi nhuận gộp do đặc thù ngành xây dựng là hạch toán doanh thu vào quý cuối năm.

Bất động sản An Phú hiện đang triển khai thi công 2 dự án bất động sản lớn, bao gồm dự án căn hộ Phú Hoàng Anh (giai đoạn 2) và Dự án Thanh Bình, trong đó, Phú Hoàng Anh sẽ trở thành tài sản của Bất động sản An Phú sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng với CTCP Xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh.