Cũng trong tháng 3.2016, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 112 vụ phạm pháp về kinh tế, tăng 21,7% so cùng kỳ; số đối tượng phạm pháp là 114 người, tăng 29,5% và thu nộp ngân sách 4,1 tỉ đồng. 

Chỉ riêng trong tháng 3.2016, lực lượng chức năng đã phát hiện 284 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, có 225 vụ do công an khám phá, với 330 người bị bắt, giữ theo Luật.  Lũy kế từ đầu năm, đã phát hiện 975 vụ phạm pháp hình sự, giảm 35,9% so cùng kỳ , với 1.636 người bị bắt, giữ theo luật, giảm 32,3% so cùng kỳ. 

Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 27 vụ cờ bạc, bắt giữ 245 người, giảm 15,6% về số vụ và 28,4% về số đối tượng bị bắt giữ. Tính chung 3 tháng, có 158 vụ cờ bạc bị phát hiện và bắt giữ 863 người, giảm 12,7% về số vụ và 19,2% về số đối tượng bị bắt giữ.

Trong tháng 3, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 177 vụ, bắt giữ 210 đối tượng về buôn bán, tàng trữ và vận chuyển ma túy, tăng 35,1% về số vụ và 28% về đối tượng bị bắt giữ so cùng kỳ. Tính chung ba tháng, đã có 788 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy bị phát hiện, tăng 43,5% so cùng kỳ; bắt giữ 994 người, tăng 47%.