Trước đó, căn cứ phản ánh  của các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình ô nhiễm nặng tại một số địa phương, bao gồm các hiện tượng: Mùi hôi thối, nổi váng bọt tại hồ Ngọc Khánh (Hà Nội); xuất hiện cá chết, nước đổi màu, bốc mùi hôi thối trên sông Bưởi chảy qua xã Thạch Lâm - huyện Thạch Thành (Thanh Hóa); ô nhiễm nguồn nước ở Phước Thiện - xã Bình Hải - Bình Sơn (Quảng Ngãi), Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Môi trường trình lãnh đạo Bộ TNMT ký văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, ven các sông lớn rà soát lập danh sách các cơ sở có nguồn thải lớn, kiểm tra báo cáo Bộ TNMT. Đề nghị UBND TP.Hà Nội kiểm tra, báo cáo tình hình ô nhiễm môi trường ở hồ Ngọc Khánh, làm rõ nguyên nhân báo cáo về bộ.

Đồng thời, Tổng cục Môi trường có văn bản đề nghị Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, phân tích mẫu nước để công bố chất lượng nước; trường hợp ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân cần có giải pháp tìm kiếm nguồn nước để cung cấp nước sạch cho sinh hoạt đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Tổng cục Môi trường triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà kết quả thực hiện trong tháng 5.