Hiện trên địa bàn TP có 21 doanh nghiệp có giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã hết hiệu lực từ 1.1.2015, nhưng tính đến cuối tháng 4.2016 chỉ mới có 13 doanh nghiệp thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với Sở Công thương Hà Nội, còn 8 doanh nghiệp chưa thông báo. 8 doanh nghiệp đã hết hạn hoạt động bán hàng đa cấp nhưng chưa thông báo tới Sở Công Thương Hà Nội bao gồm: Cty TNHH Thương mại và đầu tư UFC Việt Nam; Cty TNHH Trung bảo Anh quốc Việt Nam; Cty TNHH World Nets Việt Nam; Cty TNHH JM Ocean Avenue; Cty CP đầu tư LVI Quốc tế; Cty TNHH Thương mại AKUNA Việt Nam; Cty TNHH Thiên Phương Việt Nam; Cty TNHH MELILEA Quốc tế Việt Nam.

8 doanh nghiệp này cũng chưa được Cục Quản lý cạnh tranh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Sở Công thương Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát 21 doanh nghiệp này. Nếu phát hiện các doanh nghiệp vẫn triển khai hoạt động bán hàng đa cấp, Sở Công thương Hà Nội đề nghị đơn vị liên quan xử lý theo pháp luật.