Khách hàng được vay phải có dự án hoạt động hiệu quả và có dự án/phương án sản xuất kinh doanh thuộc tiêu chí chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

“Đây là chương trình không có sự hỗ trợ của Nhà nước nên việc cho vay phải đảm bảo đúng quy định. NHNN sẽ ban hành Quyết định hướng dẫn và chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành nguồn vốn để cho vay trong tháng 4/2017”, đại diện của NHNN cho biết.

Hiện nay, việc cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao gặp một số khó khăn cần tháo gỡ như vấn đề về tài sản bảo đảm, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp hoàn thiện các văn bản hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp phục vụ cho việc sản xuất công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới,.. để làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp cho khoản vay tại ngân hàng. Ngoài ra, việc đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao thường có giá trị lớn, thời gian thu hồi vốn dài vì vậy cần phải có định hướng phát triển nông nghiêp công nghệ cao, đánh giá và dự báo về thị trường mục tiêu để việc đầu tư tín dụng hiệu quả.

Hiện Ngân hàng LienViet PostBank đã cung cấp gói tín dụng ưu đãi trị giá 10.000 tỉ đồng để hỗ trợ nông dân trồng mắc ca, các tổ chức, doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm mắc ca tại tỉnh Lâm Đồng. BIDV cũng cam kết gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỉ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao. Agribank đang triển khai gói tín dụng 50.000 tỉ đồng cho lĩnh vực này bằng nguồn huy động và hiện đã cho vay được 400 tỉ đồng cho 14 khách hàng với lãi suất thấp hơn cho vay thông thường từ 0,5-1,5%. Vietcombank vừa tài trợ vốn 600 tỉ đồng với thời hạn cho vay 15 năm cho Dự án sản xuất trứng gà sạch công nghệ cao của ĐTK. Đây là dự án lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này trong lĩnh vực sản xuất trứng gà sạch công nghệ cao với tổng mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng.