Theo đó, liên bộ quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng như sau: ĐỐi với xăng khoáng là 370 đồng/lít; xăng E5 363đồng/lít; dầu diesel 983 đồng/lít (tăng thêm 444 đồng/lít), dầu hỏa 995 đồng/lít (tăng thêm 406 đồng/lít) và mazut 69 đồng/kg (tăng thêm 34 đồng/kg).

Như vậy, sau khi chi trích Quỹ Bình ổn giá, giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường vẫn giữ nguyên.

Cụ thể, xăng RON92 không cao hơn 13.752 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 13.321 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 9.850 đồng/lít, dầu hoả 8.905 đồng/lít; dầu madút 7.225 đồng/kg. Giá xăng giữ ổn định ở mức dưới 14.000 đồng đánh dấu lần đầu tiên sau 7 năm giá xăng rơi ở xuống mốc này. Lần điều chỉnh cuối tháng 2 cũng là lần giảm giá thứ 10 liên tiếp của nhiên liệu trong nước kể từ tháng 10.2015 đến nay.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng trong lần điều chỉnh giá chu kỳ tiếp theo, giá xăng sẽ tăng nhẹ ở mức 300 đồng/lít. Lý giải của Liên Bộ Công Thương- Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành  này so với kỳ điều hành trước liền kề đã tăng 1,813 USD/thùng đối xăng RON92 (tương ứng +4,5%0, tăng 2,628 USD/thùng đối với dầu diesel (tương đương mức +7%); tăng 2,342 U SD/thùng với dầu hoả (tương ứng tăng +5,8%); tăng 1,196 ÚD/tấn với dầu madút (tương ứng +0,8%).

Cùng với quyết định giữ nguyên giá xăng, liên bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đói với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.