Theo TS.Lê Xuân Định, Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18.5.2017). Mục tiêu là tạo lập hệ tri thức cho người Việt, của người Việt, làm nền tảng cho sức sáng tạo, làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ trong tất cả lĩnh vực. Theo đó, lộ trình cụ thể của đề án từ nay đến cuối năm 2017 và các năm tiếp theo đã được xây dựng.

Cụ thể, trong tháng 7, đề án sẽ thiết lập một nhóm các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác để tạo nền tảng tích hợp, lưu trữ, hỗ trợ truyền bá phổ biến kiến thức KHCN và tri thức Việt số hóa.

Tháng 8, nhóm DN nòng cốt này sẽ thiết lập các quy định, quy chế về quá trình phối hợp kiến tạo nền tảng, thu thập chia sẻ dữ liệu tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận thông tin. Các DN start up có thể xây dựng các ứng dụng dựa trên nền tảng dữ liệu này.

Dự kiến ngày 7.9 sẽ chính thức diễn ra lễ khởi động triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” trên quy mô toàn quốc.

Quang cảnh buổi họp báo.

Cũng trong năm 2017, đề án ưu tiên thiết lập nền tảng, tích hợp dữ liệu tập trung vào 2 lĩnh vực là nông nghiệp và y tế ở một số địa bàn. Đến năm 2018 kế hoạch sẽ mở rộng ra các ngành, lĩnh vực và địa phương khác. Ứng dụng cũng được đa dạng hóa trên nhiều phương tiện khác nhau như website, máy tính, ứng dụng di động…

Ngoài ra, ông Định cũng cho biết, người dân có thể thụ hưởng các thành quả công nghệ ngay từ bây giờ bởi đã có nhóm triển khai công nghệ nền tảng phát triển nội dung hệ tri thức Việt số hóa. Mọi người dân có thể vừa tham gia vừa khai thác làm giàu hệ tri thức theo công nghệ tạo nội dung từ chính cộng đồng.

Chuyên gia này khẳng định, quá trình đặt câu hỏi cũng là quá trình kiến tạo nên tri thức mới hữu hiệu. Điều quan trọng là các thông tin trên hệ tri thức có sự kiểm chuẩn, được kiểm tra về mặt nội dung chứ không phải thông tin thông thường tìm kiếm trên các trang mạng.

Theo đề án, từ năm 2019, tiếp tục phát triển và thúc đẩy khai thác sâu Hệ tri thức Việt số hóa để trở thành một hệ sinh thái số do người Việt làm chủ, có năng lực tích hợp mọi tri thức, thông tin, dữ liệu công cộng, tài nguyên số của Việt Nam và được sử dụng phổ biến trong xã hội.