Bộ Tài chính chiều muộn hôm nay (28.3) đã bất ngờ có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu từ 20 giờ cùng ngày. Mức điều chỉnh như sau: Xăng điều chỉnh tối đa 1.430 đồng/lít, Dầu điêzen điều chỉnh tối đa 362 đồng/lít, Dầu hỏa điều chỉnh tối đa 480 đồng/lít, Dầu madut điều chỉnh tối đa  807 đồng/kg.

Điều này trái ngược với kỳ vọng của người dân về việc giảm giá do xăng dầu thế giới hiện đang có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh này xuất phát từ lý do quỹ Bình ổn giá hiện đã hết. Trong khi đó, giá trong nước thấp hơn giá của các nước có chung đường biên giới với Việt  Nam từ 2.000 đồng/lít đến trên 5.000 đồng/lít dẫn đến tình trạng buôn lậu xăng dầu diễn ra rất phức tạp.

Trước đó, Bộ này cho biết, ngày 26.3, giá xăng dầu thế giới tăng ở mức cao, nên giá bán lẻ trong nước thấp hơn giá cơ sở từ 1.000- 2.300 đồng/lít, khi đó phải điều chỉnh tăng giá bán từ 1.000- 2.300 đồng/lít. Để ổn định thị trường, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu không tăng giá mà sử dụng Quỹ BOG để bù đắp.

Cùng ngày Liên Bộ Tài chính - Công thương cũng quyết định khôi phục lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp: 300 đồng/lít,kg, ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng, dầu. Liên Bộ cũng quyết định giữ ổn định thuế suất thuế nhập khẩu các chủng loại xăng, dầu như hiện hành.

Sau khi thực hiện các nguyên tắc tính toán và ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên, tính toán của Bộ Tài chính cho biết:

Mặt hàng

Giá bán hiện hành 

Giá cơ sở tính toán theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP

 Chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán hiện hành 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

1. Xăng RON 92

23.150

24.580

-1.430

2. Dầu điêzen 0,05 S

21.550

21.912

-362

3. Dầu hoả

21.600

22.080

-480

4. Dầu madút 3,5S

17.650

18.457

-807


Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để quy định giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP để tạo lập mặt bằng giá bán xăng dầu cạnh tranh trong nước, nhưng tối đa không vượt quá mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành nêu trên.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có trách nhiệm quản lý các tổng đại lý, đại lý trong hệ thống kinh doanh của mình; thực hiện đúng các quy định hiện hành về thù lao hoa hồng tổng đại lý, đại lý để không làm biến động thị trường dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh; tự chịu trách nhiệm về quyết định giá và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.