Trong những ngày cao điểm, sẽ tăng thêm các đôi tàu chạy trên các tuyến được dự báo là đông khách, gồm tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội – Vinh, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai… Trong đó, các tuyến được giảm giá vé 50% là tuyến Hà Nội- Đà Nẵng, Hà Nội- Đồng Hới và Hà Nội- Vinh.

Ngoài ra, từ ngày 4.5 đến hết ngày 20.5, hành khách sẽ được khuyến mãi giảm giá vé khi mua trước dài ngày. Cụ thể, hành khách đi tàu TN1/TN2, SE1/SE2, SE5/SE6 (Hà Nội- Sài Gòn) mua vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên được giảm 30% giá vé, áp dụng đối với hành khách mua vé có cự ly vận chuyển từ 1.300km trở lên. Với mức giảm này, giá vé rẻ nhất đi Sài Gòn chỉ còn 404.000 đồng/vé.

Đối với hành khách đi tàu SE19/SE20 (tuyến Hà Nội - Đà Nẵng), mua vé trước ngày đi từ 50 ngày trở lên giảm 40% giá vé, mua trước từ 40 đến 49 ngày giảm 30%, mua vé trước từ 20 đến 39 ngày giảm 20%; áp dụng đối với hành khách mua vé có cự ly vận chuyển từ 600km trở lên.

Như vậy, giá vé rẻ nhất đi Đà Nẵng chỉ còn 192.000 đồng/vé. Đối với hành khách đi tàu NA1/NA2, công ty dành riêng một toa ngồi cứng không điều hòa để bán vé khuyến mại giảm 30% giá vé. Giá vé rẻ nhất đi Vinh chỉ còn 98.000 đồng/vé .