Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, giá điện năm 2012 được tính toán như sau: Mức tăng của giá thành điện (4,6%) cộng thêm phân bổ 1/4 khoản lỗ điện 2011 (là 8 ngàn tỉ), cộng với phân bổ thêm khoản lỗ 2.000 của năm 2010, cộng tiếp khoảng 1/3 do chênh lệch tỉ giá của năm 2010 là hơn 5.000 tỉ nữa, thêm vào đó là điều chỉnh giá than từ mức 57-63% lên mức 72-80% giá than của năm 2011 với khoảng 2.000 tỉ.

Tiếp đến là phân bổ nốt phần tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn chưa phân bổ đợt trước là 356 tỉ nữa. Cộng tất vào giá thành điện của năm 2012, sẽ tính toán chính xác số cụ thể và giá điện tăng sẽ nằm trong khoảng trên 10% nhưng không cao hơn mức 15,6% của năm trước. Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng khẳng định lộ trình tăng giá điện và tác động của việc tăng giá này cũng đã được Chính phủ tính toán và cân nhắc kỹ.   

S.Đà