Điều chỉnh theo lộ trình

Tại Hội nghị cung cấp thông tin về điều chỉnh giá dịch vụ y tế gắn với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh do Bộ Y tế tổ chức ngày 7.4, TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết, giai đoạn gần nhất là đến năm 2016, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định). Đến năm 2018, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định). Đến năm 2020, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. Như vậy, trong năm nay, giá dịch vụ y tế sẽ tiếp tục được điều chỉnh, tính đủ chi phí tiền lương và chi phí trực tiếp.

“Trên thực tế, các chi phí như lương của nhân viên y tế chưa được chi trả, do vậy đã ảnh hưởng đến sự tâm huyết và mức độ cống hiến của nhân viên y tế, không đủ chi phí để tái đầu tư sức lao động, bệnh viện không đủ kinh phí để bổ sung biên chế phù hợp với định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế. Do vậy, việc điều chỉnh giá viện phí chắc chắn sẽ có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” - TS Khuê cho biết.

Một vấn đề được đề cập, đó là hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện vẫn đang tồn tại hai loại mức giá khác nhau. Đó là một loại giá dịch vụ công và một loại giá dịch vụ y tế được quy định từ các hoạt động xã hội hóa. Trong đó, giá dịch vụ từ các hoạt động xã hội hóa tính giá cao hơn do có tính thêm các phần tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế, tiền khấu hao trang thiết bị y tế… vào phần giá. Do đó, Bộ Y tế đang tiến hành công tác điều chỉnh giá dịch vụ y tế để tiến tới không tạo ra mặt bằng hai loại giá như hiện nay.

Ai lo cho người nghèo?

Theo đại diện Bộ Y tế, khi giá dịch vụ y tế được tính đủ, bệnh viện sẽ không được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động nữa. Nguồn kinh phí hoạt động của bệnh viện lúc đó sẽ do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán (đối với người có thẻ BHYT) hoặc do người bệnh chi trả (nếu không có thẻ BHYT). Bệnh viện muốn tồn tại thì phải tự nâng cao chất lượng dịch vụ nếu không bệnh nhân sẽ không đến nữa hoặc BHXH Việt Nam sẽ không cho khám chữa bệnh BHYT nữa. Cũng khi đó, Nhà nước sẽ dành phần ngân sách đang cấp cho các bệnh viện để hỗ trợ cho các đối tượng hoàn cảnh khó khăn mua thẻ BHYT và đầu tư cho lĩnh vực y tế dự phòng. Từ đây khuyến khích các bệnh viện vay vốn để đầu tư phát triển thêm cơ sở vật chất, không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) - khẳng định: Đối tượng chính sách sẽ được Nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT nên không gặp khó khăn gì. Mục tiêu điều chỉnh giá theo hướng tính đủ chi phí để thực hiện chủ trương cải cách tài chính công, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, nhà nước tiếp tục tăng chi cho y tế nhưng ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng y tế cơ sở, các chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần…